Du är välkommen som medlem i Vi På Backarna

Medlemsavgiften är 100:- kr/år för enskild och 100:- kr/år för familj.

Betala helt enkelt in avgiften till Plusgiro 495 43 65 - 5, betalningsmottagare "Kulturföreningen Vi På Backarna", och ange på inbetalningskortet ditt och dina familjemedlemmars namn, din adress, telefon och e-post-adress, så mailar vi tillbaka en bekräftelse.

Du kan också komma till någon av våra möten eller aktiviteter och prata med någon i styrelsen, så kan vi ordna det på plats.

Om du vill ha mera information, eller undrar över något annat, så kan du maila oss på vipabackarna@outlook.com.

Tack!