OM BACKARNA

 

Kirseberg som även kallas "Backarna" är en av Malmös äldsta arbetarförstäder. De centrala delarna i Kirseberg befolkades i början på 1900-talet då Malmö expanderade snabbt.

De inflyttade kom från landsbygden och de byggde sina hus som de gjort i hemtrakten. Detta gav Kirseberg en unik karaktär, som delvis är bevarad.

 Kirseberg med knappt sex kvkm bildar Malmös nordöstra del. Stadsdelen avgränsas till största delen av de trafiktäta stråken Stockholmsvägen - Inre Ringvägen - Sallerupsvägen.

Den mycket omväxlande landskapsbilden ger Kirseberg en särskild atmosfär av både land, storstad och småstad inom en liten yta.

Kirsebergsstadens kuperade terräng är en sällsynthet i det platta Malmö.

Andelen invånare är c:a 14 000.

Stora grönytor bekransar alla delområden utanför Kirsebergsstaden-Segevång. Flygfältsparken på det gamla Bulltoftafältet, Sperlingshage och Gerlachs park/ "Tjyvaparken" i Kirsebergsstaden och Gröningen i Segevång utgör andningshålen i en ganska tät stadsmiljö.

Gatukontorets satsning på miljöpedagogik i Beijers park är unik för kommunen. Miljöhuset i parken ansluter till detta.

I Kirseberg finns flera koloniområden, till exempel Östra sommarstaden i Johanneslust som är kulturmärkt. Segeå går längs den norra stadsdelsgränsen mot Burlöv och vindlar sig i ett vackert landskap.