Stort tack till våra sponsorer

 Handelsbanken
"Banken på Backarna"
Lundavägen 78
Tel. 040-381580
Mån-fre 10.00-15.00

Frisör Musketören

Vattenverksvägen 10

Tel: 040-939330

Coop Konsum
Kirsebergs torg

Kirsebergs SDF

Lärarförbundet

Arkitektkopia

RALLCO AB

Plantagen

Clemmans Massage

Rotax International AB
Telefon: 040-29 10 15