Kulturföreningen Vi På Backarna, Malmö

Många kulturella värden finns bevarade i stadsdelen Kirseberg. Bl.a. för att bevara dessa värden bildades föreningen 1989.

Föreningens syfte är att verka för ett mångsidigt och folkligt kulturliv i området genom att stödja, samordna och utveckla såväl enskilda som kollektiva initiativ och stimulera intresset för omvårdnaden och utformningen av den fysiska miljön

Vattentornet som försåg malmöborna
med vatten 1879 - 1916. Idag bostäder.